Kortbog

 

Uggerby Å Varbro Å


 

 

 


 

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og omegn har pr.                               

1 januar 1983 købt Guldager Sø.Det er foreningens mål-

sætning at vedligeholde en sund fiskebestand så der

fremover kan fiskes gedder,aborrer,skaller,sandart

ål,suder samt karper i søen.

 

Foreningens medlemmer forventes at ville medvirke

til at renholde og pleje arealerne rundt om søen,så

dette fredningsområde kan vedblive at være et

attraktivt fiskevand.

 

Der er tinglyst offentlig adgang til arealerne rundt om

søen,men denne adgangsret giver ikke på nogen måde

ret til fiskeri,ophold på fiskebroer,camping eller sejllads

på søen.


--------------------------   

Reglement for fiskeri i Guldager Sø

1. Al fiskeri i Guldager Sø er forbeholdt medlemmer af SFHO samt fiskere med gyldigt dags- eller søkort.
 

2. Der er ikke tilladt at fiske med lyster, garn, ruser, agnede krogliner eller andre selvfiskende redskaber.
 

3. Der må fiskes med maksimalt 2 stænger pr. person. Ved karpefiskeri dog 3 stænger, hvis stængerne er opsat samlet.
 

4. Det er tilladt at fiske fra pontonbåd og flydering.
 

5. I forbindelse med karpefiskeri er det tilladt at anvende båd med elmotor, det er dog ikke tilladt at fiske fra båd. Brug af baitboat er tilladt.
 

6. I forbindelse med sejlads på søen skal der udvises størst mulige hensyn til andre fiskere i søen.
 

7. Anvendelse af carpsacks er ikke tilladt, det er dog tilladt at opbevare karpefisk fanget mellem solnedgang og solopgang i retainer slynger med henblik på fotografering. Fisken skal genudsættes hurtigst muligt efter fotografering.
 

8. Al færdsel og ophold ved og på søen er på eget ansvar.

 

Fredningstider og mindstemål

• Gedder: 60 cm. Fredet 1.-30. april Fisk over 80 cm SKAL  genudsættes.
 

• Sandart: Fredet 1.-31. maj. SKAL genudsættes
 

• Ål: 45 cm
 

• Karper og suder: SKAL genudsættes og må ikke fjernes fra søen. Overtrædelse heraf vil blive politianmeldt

• Øvrige arter: Ingen mindstemål eller fredning.


Information vedrørende medlemskab kan findes på www.uggerbyaa.dk

Dag- og søkort kan købes via www.uggerbyaashop.dk

el. Brasholt Jagt og Fiskeri, Hjørring

 

Husk! Guldager Sø er fredet for alt fiskeri i april måned, dog undtaget målrettet fiskeri efter karper.