Medlemskab

Aktuelle kontingentsatser
Procedure ved tegning af nyt medlemsskab af Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn, adresseændringer, samt udmeldelse af foreningen.Junior
( alder 0-17 år pr. 1. januar):

 

Seniorer:

 

Pensionister (folkepensionister): 

Kontingent SFHO      150,00


Kontingent D.S.F.          0,00


Årligt                          150,00

  Alder: 18 - 25 år pr. 1. januar:

Kontingent SFHO:     600,00
Kontingent D.S.F.:     260,00
Årligt:                          860,00

Alder: 26 - 64 år pr. 1. januar:

Kontingent SFHO:    600,00
Kontingent D.S.F.:    395,00
Årligt                          995,00

 
  Alder: 65 år pr. 1. januar:

Kontingent SFHO:       400,00
Kontingent D.S.F.:       395,00
Årligt                             795,00


 


 

Generelt


Ved medlemsskab af flere foreninger og dermed flere betalinger af D.S.F. kontingent vil for meget betalte beløb blive refunderet af D.S.F. Udbetaling af for meget betalt kontingent til D.S.F. foretages sidst på kalenderåret, når Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget indbetalinger fra alle foreninger i landet. 


Guldager Sø:
Søkort, årligt
kr. 750,00

Søkort til Guldager Sø gælder alene som adkomst til at fiske i søen og giver ikke samme rettigheder som fuldgyldigt medlem af foreningen (junior-senior-pensionist medlemsskaber)
 

OBS: ALLE SLAGS KARPEFISK I GULDAGER SØ ER TOTAL FREDET OG MÅ IKKE SLÅS  IHJEL OG SKAL NÆNSOMT GENUDSÆTTES I SØEN IGEN EFTER FANGST. DET ER LIGELEDES STRENGT FORBUDT AT FJERNE FISK FRA SØEN OG DER VIL BLIVE SLÅET HÅRDT NED PÅ EVT OVERTRÆDELSER AF DETTE FORBUD, I VÆRSTE FALD KAN DET FØRER TIL EN POLITIANMELDELSE AF DE ANSVARLIGE.


Indmeldelse
Indmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til mig. Jeg udfærdiger indbetalingskort med de nødvendige oplysninger:
Navn, adresse, fødselsdato, telefonnr, beløb og type af medlemsskab og sender dette til dig. 

Indbetalingskortet betaler du ved kassen på posthus eller i bank. Kvittering for medlemskab i form af stemplet kvitteringsdel fra indbetalingskortet medbringer du på dig ved fiskeri, indtil der er udstedt medlemskort fra Danmarks Sportsfiskerforbund. I øjeblikket er det sådan, at medlemskortet kan udskrives direkte fra www.sportsfiskeren.dk. så snart din indbetaling er registreret. Der kan godt gå 1-2 uger. 

Ved adresseændringer og andre ændringer i medlemsoplysninger (navn, mailadresse, telefon nummer) kan man gå ind på Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsside under sit eget login, http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/index.php og ændre sine oplysninger. Alternativt kan man sende kassereren en mail med ændringerne.


 

Ved udmeldelse bedes medlemmerne ligeledes kontakte kassereren. 

Tegning af årskort til Guldager Sø (Søkort) sker ved køb på foreningens webshop, www.uggerbyaashop.dk. Søkortet skal altid medbringes ved fiskeri i Guldager Sø. 

 
Både medlemskort af foreningen og søkort er strengt personlige og må ikke overdrages andre personer. Både medlemsskab og søkort følger kalenderåret. 
Med venlig hilsen

Ole Ulrich Bæk Jensen

oleu@tdcadsl.dk

Kasserer