Julebanko

12 November 2017

© 2017Elfiskeri 2017

12 November 2017

Elfiskeri


Desværre fik vi ikke det antal fisk vi skulle bruge på sidste tur.
Det blev til 39 fisk, hvilket er ca. halvdelen af det nødvendige.
Vi skal derfor have endnu en tur.

På lørdag den 18. november.
Vi tager turen fra Mosbjerg til Terkels bro.
Vi mødes kl. 7.30 ved Mosbjerg.

Mød op


Hilsen Bestyrelsen

© 2017 KJElfiskeri 2017

28 October 2017

Elfiskeri.


Vi måtte desvære aflyse dagens elfiskeri pga. høj vandstand. Vi vil derfor elfiske næste lørdag.


Lørdag den 4. nov. kl. 7.30 ved trappen i Bindslev.

Hermed også en kraftig opfordring til at melde sig til og møde op til denne vigtige opgave. Der var desværre alt for få der havde meldt sig til i dag.


Tilmeld dig via facebook eller direkte til Kristian Vittrup
30 50 84 80
Karsten

© 2017 KJElfiskeri 2017

26 October 2017

Desværre !!


Elfiskeriet lørdag er aflyst og udsat til lørdag den 4. november. På grund af for høj vandstand.

Nærmere information følger


Karsten

© 2017 KJElfiskeri 2017

08 October 2017

© 2017 KJGeddekonkurrence

26 September 2017

© 2017En stor tak til alle vores sponsorer

19 September 2017


En stor tak til alle vore sponsorer
Hovedsponsorer


Uggerby å cup


2017
J.C. Fiskegrej og fritid


Havnen 12 G, 9300 Sæby


 


Brasholt A/S


Fuglsigvej 50, 9800 Hjørring


 


Jagt & Fiskeri


Danmarksgade 8, 9900 Frederikshavn


 


Hirtshals ny indkøb


Vestkajen 4, 9850 Hirtshals


 


Mosedahl Outdoor


Vestergade 45, 9400 Nr. Sundby


 


Bergen Aktiv


Fanavegen 111, Rådal Norge


 
Sponsorer


Uggerby å cup


2017
 


Kunstm. Chr. Lautrup, Bindslev


Erling Christensen, Hørmested


A-Z Hjørring


Hjørring Stilladsudlejning


Kontor & papir, Hjørring


Malerm. Arne Kristensen, Hjørring


You and I, Hjørring


Serritslev Fiskepark, Seritslev


Spar Nord, Hjørring


Mc.Donald, Hjørring


Dagli Brugsen,Bindslev


Nordsø museum, Hirtshals


Bygma Hirtshals


Bygma Bindslev


Brunø tøj, Sindal


Nordjyske Medier, Hjørring


Optimera Hjørring


Guldregn, frugt og grønt, Hjørring


Wagner, Hirtshals


Havnens skibsbyggeri, Hirtshals


Hirtshals Elmotor service


Super Spar Tværsted


Fisk & Fri


Crispo Danmark A/S, Tårs


Brinck Sideliensgade frisør, Hjørring


Bauhaus Hjørring


Kop & kande Hjørring


Carl Jensen Marinelager, Hirtshals


Fjord Line, Hirtshals


Colorama, Sindal


Egotag, Hjørring


Grej Biksen, Århus


Superland Sindal


Malerm. Ole Prangsgård, Hjørring


Q8 Bispensgade, Hjørring


JpS Hjørring


Billig arbejdstøj, Spjald


Barkholt Radio, Hjørring


Jagt og Fritid, Hjørring


Bindslev Industrilakering


Gofishing,Odense


Rema 1000, Sindal


Colorama, Sindal


Elinst. Jens Lauritsen, Mosbjerg


Sindal grafisk, Sindal


Malerm. Michael Pedersen,

Hirtshals


Janus Totalservice, Bindslev


Neurofysiurgisk Terapi,

Frederikshavn


Georg Jensen Sølv, Hjørring


Euro Spar, Hirtshals


Hotel Tannishus, Tversted

© 2017 KJUggerby Cup 2017 Program

29 August 2017© 2017Uggerby Cup 2017

12 July 2017

© 2017Konkurrence

07 June 2017Efter sidste års store succes, gentager vi i år ”Midsommer konkurrencen”. Det foregår 16. juni 2017 kl. 18.00 til kl. 22.00 og er kun for foreningens medlemmer. Der vil være en flot præmie, for største havørred.
Efter præmieuddelingen, startes grillene op. Folk medbringer selv pølser, eller hvad man har lyst til at spise. 

Øl og vand kan købes, til rimelige priser.

Vi håber på stort fremmøde, til en super hyggelig aften ved ”BECHS SKUR”.
Billetter kan købes ved Bechs skur til 50.- kr.
På gensyn 16. juni 2017.
 
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

© 2017 KJFærdsel

25 April 2017

Vi må desværre gentage denne henstilling, da der igen er observeret fiskere på markerne.

Færdsel langs åen


Efter henvendelse fra jægerne, der har jagt på markerne nedstrøms elværket. Må vi henstille at al færdsel i forbindelse med fiskeri skal foregå langs åen og ikke på markerne bagved.

Bestyrelsen

© 2017 KJMedlemsmøde

16 April 2017

Medlemsmøde om vandpleje


Som meddelt på generalforsamlingen er der


den 2. maj kl. 19.00


indkaldt til medlemsmøde om den fremtidige vandpleje.Sted: Specialskolen for Voksne, Elsagervej 25, 9800 Hjørring.

Dagsorden:

1. Lidt historie og situationen omkring Bindslev Gl. Elværk

2. Et konkret vandplejeprojekt (Bjørnsbæk) v/Carsten Bregnhøj

3. Andre mulige projekter og en beskrivelse af arbejdsopgaverne     ved udarbejdelse og udførelse af projekter

4. Nedsættelse af arbejdsgrupper, projektgruppe, "grusbande" mv.

5. evt.

Hilsen Bestyrelsen

  

© 2017Garnfiskerii

16 April 2017

Husk !!


Det er nu at der er højsæson for ulovligt garnfiskeri.

Hvis I observerer ulovlige garn meld det til fiskerikontrollen.
Enten ved at anmelde på denne hjemmeside:

https://anmeldelse.naturerhverv.dk/fisheries/Control/Report/Anmeld/#1/56/12

Eller ring eller send sms til formanden.

Karsten

© 2017 KJReferat

16 March 2017

Referat fra generalforsamlingen kan nu læses under pkt. Praktisk information

© 2017 CBFisketrappen i Bindslev

27 February 2017

Fra Hjørring kommunes Facebook


Vidste du, at staten i sine vandområdeplaner for 2015–2021 har udpeget fisketrappen ved Bindslev Gl. Elværk som en spærring? Hjørring Kommune har derfor søsat en forundersøgelse, der skal afdække forskellige løsningsmuligheder, og du kan give din mening til kende på et borgermøde om fisketrappen,

tirsdag den 7. marts kl. 19 i Sognehuset:
Vesterbro 3, 9881 Bindslev
.


På borgermødet vil vi bl.a. præsentere og diskutere en række løsningsforslag, som er under udarbejdelse i et samarbejde mellem Hjørring Kommune, det rådgivende ingeniørfirma COWI og en følgegruppe bestående af Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn, Bindslev Borgerforening, Elværket, Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening og Danmarks Naturfredningsforening. Vi ser frem til at høre din mening og dine ideer, så vi sammen kan finde frem til de bedste løsninger.
 

Mød op og vær med til at præge debatten om åens fremtid - 
Slip åen fri

Karsten

© 2017 KjWebshop

02 February 2017

Webshop

Vi gør opmærksom på, at vores Webshop fungerer igen

p.b.v.
Karsten Jakobsen
fmd.

© 2017Information fra kassereren

16 January 2017


Kontingenter


Kære medlemmer.


Godt nytår. En ny sæson står for døren og årets kontingentopkrævninger bliver inden længe opkrævet via Danmarks Sportsfiskerforbund, enten direkte fra jeres konto via BetalingsService eller ved, at I modtager et indbetalingskort i postkassen.


Der er sket flere ændringer siden sidste års opkrævninger.


Foreningens bestyrelse traf i starten af 2016 beslutning om, at kontingentsatserne til SFHO – altså dit kontingent til selve vores forening – forhøjes som følger:


Junior : forhøjes fra kr. 87,00 årligt med kr. 63,00 til kr. 150,00 årligt


Senior : forhøjes fra kr. 547,00 årligt med kr. 53,00 årligt til kr. 600,00 årligt


Pensionist : forhøjes fra kr. 320,00 årligt med kr. 80,00 årligt til kr. 400,00 årligt


Tillægget – indskud – ved nyindmeldelse slettes. Det vil sige, at der ikke for nye medlemmer, skal betales indskud.


Bestyrelsens begrundelse for ændringerne er, at foreningens kontingentsatser ikke er justeret opad i rigtig mange år og og der er behov for en ajourføring, også således at kontingentet tilnærmes andre sportsfiskerforeninger i landsdelen. Mig bekendt er vores forening stadig den billigste i Nordjylland for så vidt angår kontingentsatser.


Bestyrelsen har besluttet af slette det tidligere ”indskud” ved nyindmeldelse, som beløb sig til kr. 300,00. Dette tiltag begrundes i, at vi ofte hører, at indskuddet kan afholde folk fra at melde sig ind i vores forening. Det bliver spændende at følge om der sker en forbedring i tilgangen af medlemme på grund af det således slettede indskud.


Danmarks Sportsfisker Forbund har også på kongressen i marts 2016 besluttet at ændre på kontingent-strukturen med det formål, at gøre det mere attraktivt for unge mennesker at blive medlem af forbundet.


Kontingentet er fremover følgende:


Junior (alder 0-17 år pr. 1. januar) kr. 0,00


Ungdom (alder 18-25 år pr. 1. januar) kr. 260,00


Senior (alder 26 år og opefter pr. 1. januar) kr. 395,00


Disse kontingenter opkræves sammen med dit kontingent til SFHO.


I øvrigt kan du og nye medlemmer altid se de aktuelle kontingentsatser på vores hjemmeside www.uggerbyaa.dk (det er her du er nu) under menupunkt ”Om foreningen  Medlemskab”, her kan du og nye medlemmer se, hvorledes det foregår ved nyindmeldelse og ved ændring af bestående medlemmers oplysninger.


Jeg håber at denne information er klar og tydelig, og I er altid velkomne til at kontakte kassereren på mail til oleu@tdcadsl.dk, hvis der er spørgsmål.


Held og lykke med fiskeriet i 2017.


Med venlig hilsen


Ole Ulrich Bæk Jensen


Kasserer

© 2017 KJAktiviteter 2017

29 December 2016

Aktivitetskalender 2017

© 2016El-fiskeri

02 November 2016

Husk el-fiskeri Søndag 06 nov. 2016 kl. 07:00 fra Bindslev elværk
El-fiskeri

© 2016Julebanko 2016

30 October 2016

Uggerbyaa Banko 2017

© 2016Uggerby Å Cup

05 September 2016

Uggerby Å Plakat

© 2016Midsommer konkurrence

14 June 2016Efter sidste års store succes, gentager vi i år ”Midsommer konkurrencen”. Det foregår 17. juni 2016 kl. 1800 til kl. 2200 og er kun for foreningens medlemmer. Der vil være en flot præmie, for største havørred.
Efter præmie uddelingen, startes grillene op. Folk medbringer selv pølser, eller hvad man har lyst til at spise. 

Øl og vand kan købes, til rimelige priser.

Vi håber på stort fremmøde, til en super hyggelig aften ved ”BECHS SKUR”.
Billetter kan købes ved Bechs skur til 50.- kr.
På gensyn 17. juni 2016.
 
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
 
 

© 2016Grejdemo

06 April 2016
© 2016 hkaOpstart Juniorafd 2016

12 January 2016

Så starter vores junior afd i SFHO op igen, her er de forløbige datoer for fisketurer som er arrangeret i 2016

16/1             Fisketur til Uggerby å
20/3             NM Fisketur Uggerby/Guldager
17/4             NM Fisketur Bouet/Egholm
8/5               NM Sjørup sø
15/5             Geddekonkurrence i Guldager sø
22/5             Fisketur til Bouet efter hornfisk
14/8             NM Dvergtved
9-10-11/9     Uggerby å Cup
Sept/okt       NM fladfiskeri Østkysten
9/10             Geddekunkurrence i Guldager sø

Hvis der er noget i ønsker uddybet eller har spørgsmål til så kontakt endelig Steen eller Tim 

© 2016 hkaNyt fiskevand til vores medlemmer

09 January 2016

Det er med store glæde at vi kan oplyse alle medlemmer at vi efter rigtigt mange år uden fiskeret igen har opnået at få fiskeretten hos "Sams" fra d. 16 januar. Det drejer sig om en strækning på ca. 700 meter å ca 2 km nedstrøms broen i Uggerby på den nordøstlige side af åen, matrikel 34c, se vedhæftede kort – Det er vigtigt at understrege og vi må respektere at der ingen parkering vil være i forbindelse med fiskeretten, så eneste adgang til det nye fiskevand er ved at gå nedstrøms fra Uggerby bro eller opstrøms fra Kaj Post. Al færdsel skal foregå langs åen.


Vi håber på at i må få mange gode oplevelser på Sams´s stykke af åen, jeg har selv haft helt fantastiske oplevelser på netop det stykke af åen da vi i sin tid havde fiskeretten i foreningen.


Der er tilgroet en del langs med åen derude pga. den ringe færdsel der har været derude i løbet af de sidste mange år, vi har aftalt med lodsejeren at vi nænsomt rydder en sti så der igen er mulighed for at komme til åen.


Vi vil gerne med denne glædelige nyhed gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer, lodsejere, sponsorer samt venner af SFHO et rigtigt godt nytår.


Knæk og bræk derude.


Bestyrelsen

© 2016 hkaGeneralforsamling 2015

08 January 2016

Generalforsamling 2015
————*————
Tirsdag den. 9 feb Kl. 19.30 afholder SFHO sin ordinære årlige generalforsamling på køreteknisk anlægs lokaler på vesterhedevej 260, Hjørring Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

© 2016 hkaLysbillede foredrag i SFHO lokaler.

08 January 2016

Kom med til lysbilledaften i SFHO lokaler i Hjørring. Her vil Bo Jensen fortælle om kyst og bådfiskeri på Mexicos´s Stillehavskyst efter Roosterfish og Jacks i 5-20 kg klassen samt Sailfish i str XL og mindre Tun på spin og flue. Fiskeberetningen krydres med specielle rejseoplevelser fra det varme Mexico og der bliver mulighed for at se og røre noget af det specielle grej der bruges til dette fiskeri.

Mød op til en spændende aften i foreningens lokaler på Kochsvej, Hjørring tirsdag den 26 januar kl. 19.30, Alle er velkommen.

© 2016 hkaSæson start 16 januar 2016

17 December 2015

Grillen tændes og er klar lørdag 16 Januer 2016 kl. 1200 ved de små sheltere ved Bindslev Gl. Elværk. Man tager selv forplejning med – Foreningen er i dagens anledning vært ved en lille en til halsen. Vel mødt til sæson præmiere i Uggerby å.
SFHO´s Aktivitetsgruppe 
Ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår

© 2015 hkaFluebindning SFHO

25 November 2015

Husk vores populære fluebindningaftener i foreningens lokaler hver torsdag kl. 19.00 – 21.00 Der er selvfølgelig også plads til dig, alle gamle og nye medlemmer af SFHO er velkommen.

© 2015 hkaResultat fra SFHO efterårs Geddekonkurrencen

25 November 2015

20 friske deltagere var mødt op tidlig søndag morgen til foreningens efterårs konkurrence i starten af oktober, konkurrencen blev afviklet ved Guldager Sø i flot vejr, der blev fanget fint med gedder og der var højt humør og godt kammeratskab dagen igennem. Stor tak til aktivitets udvalget for det fine arrangement.

1. plads  Allan Bak gedde 2,940 kg  - 77 cm
2. plads  Thomas Damsgård 2,570 kg – 70 cm
3. plads Thomas Damsgård 2,550 kg – 73 cm

Stor tak JC Fiskegrej, Sæby og Jagt og fiskeri, Frederikshavn for de fine sponsor præmier


© 2015 hkaAdvarsel

19 November 2015

Betyder stop.!!

Vi må på det kraftigste minde lystfiskere m.m. om at man skal respektere skiltene som er opsat ved Uggerby å.
Desværre er der igen nogen der færdes inde i haven ved ejendommen opstrøms Mosbjerg bro, om det er lystfiskere som er medlem af SFHO skal være uvist, men uanset skal skilte opsat langs med åen respekteres.
                                       
Hvis man i den kommende sæson ser personer, på den forkerte side af stop skiltet som er opsat lige før haven skal man forsøge at få navn, adresse og telefon eller registreringsnummer på bilen. DET ER MEGET VIGTIGT.
Derefter kontakter man, hurtigst muligt Jørgen Bech Tlf. 40337884

Trodser man skiltene som er opsat langs med åen eller overtæder reglerne kan vedkommende i værste fald risikere ekskludering af foreningen.

© 2015 hkaJulebanko

27 October 2015

© 2015 hkaSFHO medlemmer på kursus i Elfiskeri

26 October 2015

Foreningen har i weekenden haft fornøjelsen til at være på kursus i opfiskning af moderfisk, må sige at det var en kæmpe fornøjelse at møde andre kursister fra andre foreninger og dele og høre de erfaringer og problemstillnger som også andre foreninger går og tumler med.Ligeledes var det en kæmpe stor fornøjelse at møde Peter Gerthz og Finn Sivebæk, begge øste af deres store viden og erfaring på feltet, ret sikker på at alle fik noget at tænke over og har fået en masse positiv energi som jeg håber vil komme SFHO og alle de andre foreninger tilgode som var repræsenteret på weekendens kursus i Gram.

Se meget mere på www.fiskepleje.dk

© 2015 hkaTilmelding Elfiskeri 15

13 October 2015

© 2015 hkaKom afsted

02 September 2015

De er derude, se denne flotte fisk som Poul Ledet, Tornby har fanget i går på 5,1 kg – Der er fisk i åen, så det tegner godt til næste weekends Uggerby Aa Cup

© 2015 hkaUggerby Aa 2015

28 August 2015

Nu nærmere det sig med raske skridt Uggerby aa cup 2015 – Flere har spurgt efter nærmere information samt et program for dagene.

Vi ses selvfølgelig derude.© 2015 hkaEndnu en i rækken..

29 June 2015

Så Har Niels Gårdbo slået til igen, se denne flotte fisk på 74 cm og 5,2 kg fra Uggerby Aa, Ja ja de er derude….bare hæng i venner, som i kan se belønnes flid i form af sølvtøj.
Prøv natfiskeriet ved Uggerby Aa her i de lyse sommernætter det er en stor oplevelse og kan give dig dit livs havørred.

© 2015 hkaHyggelig aften.

23 June 2015

Flot deltagelse til midsommer konkurrence efter største havørred. 
30 lystfiskere var mødt op til en fantastisk hyggelig sommeraften aften ved Bechs skur. Flere fisk blev landet, men kun en havørred kom på land og den heldige lystfisker var Mogens Iversen fra Tornby der vandt konkurrencen, for en havørred på 53 cm og 1.4 kg. Stort tilykke med den Mogens.

Kl 2200 blev der hygget og snakket ved grillen og de stegte pølser blev spist med stort velbehag. Aktivitetsgruppen har allerede planlagt en midsommer fiskekonkurrence i 2016. Tak til Brasholt for sponsoratet til konkurrencen og stor tak til alle jer mødte op til en hyggelig aften ved Bech’s skur.

God sommer til alle, vi mødes igen til Uggerby å cup den 11-13 september ved Bindslev gl Elværk.

Bare hæng i med fiskeriet i løbet af sommeren, havørreden findes derude og ikke hjemme i sofaen…
 
Aktivitetsgruppen

© 2015 hkaMidsommer konkurrence

01 June 2015

Fredag d. 12 Juni kl 1800 afholder SFHO/aktivitetsgruppe en midsommer hygge aften ved Bech’s skur.
Arangementet er kun for medlemmer og koster 50.- kr. Billetter kan købes ved skuret fra kl 1700.
Fiskekonkurrencen slutter kl 22.00 herefter vil der blive tændt for grillen og præmie overrækkelse vil finde sted.
Medbring selv pølser eller lignende til grillen – Der kan købes øl og sodavand til overkommelige priser. Mød op til en rigtig hygge aften, ved Bech’s skur.

Der vil være en flot 1. præmie til den største havørred. (gavekort værdi 2000.-)
Vi ses, knæk og bræk

© 2015 hkaFørste opgænger 2015

25 May 2015

Sådan skal de se ud! Første opgænger fra Uggerby Aa denne sæson, fantastisk flot lynende blank havørred på 5,6 kg – 78 cm fanget af Niels Gårdbo, Bindslev. Stort tillykke til Niels herfra, endelig gav de mange timer ved åen resultat..!

© 2015 hkaResultat Gedde konkurrencen 17 maj

24 May 2015

Så blev årets årlige geddekonkurrence afviklet i Guldager sø, dagen startede med både regn og rusk, men heldigvis blev vejret lidt bedre op af dagen, selvom vejret bød på lidt udfordringer var der alligevel lidt fangst til de få som var mødt op, håber på flere deltagere næste gang, måske var det dårlige vejr fra morgenstunden årsagen til at mange valgte at blive hjemme
 
Aktivitetsudvalget bød på rundstykker til de morgenfriske sponsoreret af Tårs Bageri
 

1 præmie Brian Hansen, gedde 4.4 kg 90 cm 
2 præmie Troels Storm, gedde 2.6 kg 73 cm
3 præmie Troels Storm  gedde 2.0 kg 67 cm
 


Der blev ialt indvejet 8 gedder.
Stor tak for de fine sponsor præmier som blev doneret af JC Fiskegrej, Sæby og Tårs Bageri 

© 2015 hkaSå er den gal igen....

13 May 2015

Kan det virkelig passe skulle man næsten til at sige, er der virkelig nogen som stadig ikke har fattet det. Ja må man bare konstatere, det ulovlige garnfiskeri er her stadig og viser igen sit grimme ansigt, denne gang på stranden mellem Kjul og Uggerby strand.Et par medlemmer som var på opsyn langs stranden fik øje på 2 rækker garn som stod langs med stranden uden nogen form for afmærkninger, proceduren er som altid når vi konstatere disse ulovligheder at fiskerikontrollen Frederikshavn bliver kontaktet. Vi fik kontakt til kontrollen og det blev aftalt at de skulle komme for at se på sagen, personen som havde sat garnene var selvfølgelig ikke til stede da fiskerikontrollen ankom til stranden, efter nogle overvejelser besluttede fiskerikontrollen at vente på at synderen skulle ankomme for at drage sine garn, så de kørte i stilling ude af syne oppe imellem klitterne for at afvente hvad der evt måtte ske…  Et stykke ud på morgenen skete der noget og vedkommende der havde sat sine garn ankom til stranden med sin båd og begyndte at drage sine 2 garn, da han var færdig med det og alt var dokumenteret rykkede fiskerikontrollen frem og fangede synderen på fersk gerning, både garn og fangst blev konfiskeret samt en klækkelig stor bøde blev uddelt til vedkommende.

En stor tak til både medlemmer samt fiskerikontrol for den entusiasme denne kontrol blev gennemført med, hvad sad der så i garnene vil mange nok spørge!?Det er faktisk lidt uhyggeligt at tænke på, enten så har han været utrolig heldig og specielle forhold på dagen har gjort det muligt, eller så er der bare mange flere havørreder end vi går og tror på vore kyster heroppe. Hold nu fast, der sad over 30 fisk i garnene og der var rigtig mange oppe over 5 kg imellem!!!

Jeg vil gerne opfordre så mange som muligt langs Kjærsgård/Tornby Strand samt Kjul, Uggerby og Tversted strand om at være ekstra opmærksomme på dette uvæsen i den nærmeste tid, jeg syntes det er usmageligt at en garnfisker, der vel og mærke snyder og bedrager så vandet det driver kan få lov til at bedrive dette fiskeri i fred og ro – Det skal ikke ske, derfor meld dette til fiskerikonrollen i Fredikshavn og husk rør endelig ikke garnene da fiskerikotrollen gladeligt kommer og gør deres arbejde så snart vi observere noget der ikke stemmer.

© 2015 hkaSmolt udsat

22 April 2015

Vi fik 30.000 stk smolt af egen avl udsat i sidste uge, vi henviser og beder om at folk udviser største forsigtighed hvis man møder nogle af disse fisk under sit fiskeri i Uggerby Aa nedstrøms broen i Uggerby – Disse fisk skulle gerne om 1 eller 2 år komme tilbage til åen som store og stærke fisk til alles gavn og glæde.© 2015 hkaNM godt fra start

20 April 2015

Lørdag den 18 April skød juniorene NM i gang. 1. afd var en kysttur til Bouet. Thomas fik en flot fisk på 47 cm. 
Næste afd. er Søndag den 10 Maj med en tur til Sjørupsø.
KNÆK OG BRÆK

© 2015 BJSkarv regulering

19 April 2015

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og omegn (SFHO) har udsat 30.000 stk. havørreder. Små blanke havørrede mellem 10 – 18 cm, (også kaldet smolt.) fisk der er på vej i havet for senere forhåbentligt at vende tilbage til åen som store stærke fisk.


Der vil igennem, en kort periode her de næste uger være opsat 6 " fugle skræmmere" opsat på pinde i området omkring udløbet af Uggerby Aa (se nedenstående foto´s)


Det er hovedsagelig Skarv og Måger vi forsøger at holde væk - Skarv er klart den fugl der udgør den største trussel på bestanden af ørreder i Uggerby Aa og dette er et forsøg på, at holde dem væk fra udløbet i den næste måneds tid.


Der vil i peroden ligeledes være en del jægere herude med en tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen og der kan derfor forekomme en hel del skydning i området dog ikke for at nedlægge fuglene, men udelukkende for at skræmme dem væk i den periode hvor smolten opholder sig i den nedre del af Uggerby Aa.


Er der spørgsmål til ovennævnte, er man velkommen, til at kontakte Jørgen Bech (SFHO) Tlf. 40 337 884


mvh 


Sportsfiskerforeningen for Hjørring og omegn / Skov og Naturstyrelsen


© 2015 hkaNy Sommerkonkurrence

20 February 2015

Som noget nyt vil SFHO afholde en konkurrence en sommeraften, kun for medlemmer. 
Den afholdes Fredag den 12. Juni kl. 18-22. Mødested bliver Bechs skur.
Så sæt kryds i Kalenderen allerede nu. 
Præmie til største Havørred. 
Mere info senere.

© 2015 BJGeneralforsamlingen2014

11 February 2015

Tirsdag den 10 Februar afholdte SFHO den årlige genralforsamling, ca 45 var mødt op på HUC
Karsten Jabobsen blev valgt til aftens dirigent. Henrik Kasow Andersen roste i sin beretning, den store opbakning der har været i åres løb til klubbens aktiviter fra medlemmer og annoncører – Ligeledes takkede han foreningens lodsejere for det fine samarbejde der har været imellem SFHO og dens mange lodsejere i den forløbne sæson.Rune Hausager modtog erindringskniv for årets Havørred 2013.Benny Olsen fik overrakt pokalen for årets Havørred 2014.

© 2015 BJGrej aktion 2015

26 January 2015

Onsdag den 4. februar afholdte SFHO den årlige Grej aktion.
Lars Libak var i vanlig tro "headhuntet"  som aksonarius. Der blev indleveret ca. 110 emner, som med højt humør kom under hammeren. 
SFHO takker for opbakningen og det store fremmøde. © 2015 BJSæsonstart 2015

15 January 2015

Så kom dagen endelig, hvor vi skal igang med en ny og god sæson i SFHO.
Omkring 30 trodsede det dårlig vejr, og var lige forbi den varme grill.
En blæsende og våd start på 2015.

KNÆK OG BRÆK  

Se også FlaskePosten.nu

© 2015 BJSidste Junioraften inden jul

04 January 2015

Sidste juniorklubaften i år er den 15 dec. hvor vi mødes på Kochsvej.
Vi julehygger bla. med æbleskiver og måske pebernødder;^)) Junior klubben starter op igen mandag den 23 feb 2015.

Tak for et godt år, glædelig jul, godt nytår og på gensyn i det nye.
Hilsen juniorudvalget.

© 2015Elfiskeri

20 November 2014

Så er årets elfiskeri overstået. Og der er nu samlet alvsmatetriale nok.
SFHO vil gerne sige tak til alle som har deltaget i årets elfiskeri.


Se billerderne KLIK HER

© 2014 BJElfiskeri Søndag den 16 Nov.

14 November 2014


Vi skal desværre ud igen, for at få nok avlsmatriale til næste års udsætning. Mødested er ved fisketrappen i Bindslev kl. 07.30.
Din hjælp er nødvendig, der skal bla. fjernes en stor spærring nedstrøms Ågårdsbro.
Tilmeldning til Kristian Vittrup på 30 50 84 80 eller på mail k.vit@hotmail.com
Tak fordi du giver en hånd med.
Foreningen er vært ved en øl,vand og sandwich til de tilmeldte.Se flere billeder. KLIK HER

K
ristian Vittrup

© 2014 BJVigtig Info.

09 November 2014

Der må under INGEN omstændigheder foregå nogen form for fædsel, på Bækstedvej i Mosbjerg. 
Der er klar og tydelig skiltning herom.
Al færdsel skal ske langs åen. Parkering foregår ved landevejsbroen, på parkringspladsen ved broen. 
Overtrædeselse af ovenstående medfører øjeblikkelig eksklution af foreningen.

Jørgen Bech

© 2014 BJVdr. Udslip af regnbueørreder

03 November 2014

Vdr. Udslip af regnbueørreder i Uggerby Aa den 17/18 okt.


SFHO vil gerne opfordre alle medlemmer til at gøre alt de kan de næste 3 uger for at opfange så mange af de undslupne fisk som overhovedet muligt, dette er af stor betydning for vores fælles fremtidige fiskeri i Uggerby Aa.


Dog efterlyser jeg mere åbenhed og jeg vil gerne opfordre alle til at hjælpe hinanden med hvor fiskene befinder sig så vi kan få disse ryddet ud af åen så hurtigt som muligt, derfor har jeg og bestyrelsen IKKE respekt for nogen form for hemmeligheds kræmmeri i denne sammenhæng, og det er direkte DUMT ikke at dele ens oplevelser og erfaringer i den svære situation vi står i med udslippet af regnbuer fra Mosbjerg Dambrug i Uggerby Aa hvor det kun handler om en ting, og det er at få så mange af de undslupne regnbuer fanget så hurtigt som muligt…


Der er ingen mindstemål på fiskene og ikke mindst, der vil ikke blive set skævt til nogen der fanger 50 – 100 fisk på en dag.


På Uggerby Aa´s fremtids vejne


Henrik Kassow Andersen – Formand SFHO

© 2014 hkaGeddekonkurrencen 12 okt.

27 October 2014

18 friske lysfiskere havde valgt at udfordre gedderne i Guldager sø. 
Heriblandt 2 Junior, Jonas Kassow Andersen og Mathias Berman.
Jonas debuterede med ikke mindre end 3 flotte gedder, hvoraf den ene med 2.310 kg. og 71 cm. gav en flot 3. plads.
Arne Vittrup tog 2. pladsen med en flot gedde på 2.810 kg. og 74 cm.
1. pladsen gik til den erfarne geddefisker Thomas Damsgård, der tog ikke mindre end 8 gedder i løbet af dagen, den største gedde på 3.995 kg. og 84 cm. 
Første og mindste gedde gik til Frank Andersen.
Alle gedderne er genudsat.
Vindere på billetten blev, Vivi Villadsen Bech og Arne Vittrup.
Stort tillykke til alle vinderne. 

Se flere billeder KLIK HER
Tak til alle fremmødte for en hyggelig dag.
Næste geddekonkurrence afholdes Søndag den 17. Maj 2015. 

Jørgen Bech.

© 2014 BJElfiskeri 2014

14 October 2014

Årets elfiskeri løber af staben Søndag den 2. november.
Vi starter kl. 7.00 i Mosbjerg.
Aftal indbrydes at parkere biler ved Terkels bro. 

Tilmelding til Kristian Vittrup på 
Sms: 30 50 84 80 eller på 
E-mail: k.vit@hotmail.com Søndag den 9. november holdes i reserve, hvis første omgangs udbytte ikke er tilstækkeligt. 

© 2014 BJUggerby Å Cup

23 September 2014


Så er Uggerby Å Cup overstået med rekord stor deltagelse. Der var 200 senior og 38 junior tilmeldte som alle havde valgt at bruge wekenden ved åen.
Det har været en wekend som har budt på mange fangster og specielt en vinder gjorde sig særlig bemærket. Brian Hansen fra Hjørring vandt 1. pladsen med største havørred på 55 cm og 2310 gram.
 
Foto: Brian Hansen

Resultatliste fra Uggerby Å Cup klik her.

Lørdagen bød på guidet tur til de nyanlagte gydebanker, hvor der var mulighed for at se, hvordan SFHO restaurerer områdets vandløb.


Se alle billederne fra Uggerby Å Cup – Klik her.
Der skal lyde en stor tak til Bindslev Elværk for lån af strøm og areal, Lytzen Bindslev for lån af elkabler m.m. samt Hjørring Stilladsudlejning for lån af scene.

Endvidere skal der lyde et stort tak til de mange frivliige, som har gjort et fabeltagtigt flot foreningsarbejde og tilslut et tak til de mange sponsorer.
Støt vores sponsorer – de støtter os!
Se alle Uggerby Å Cup's sponsorer klik her.
Se artiklerne fra Flaskeposten.nu – Klik her

© 2014 BJUdsætning af 1/2 års fisk

20 September 2014

Tirsdag den 23 september skal der udsættes 1/2 års fisk i Uggerby Å.
Mødested er Sindal station kl. 16.30- det tager ca 1,5 tme. 
Ring eller skriv til Kristian Vittrup og giv en hånd med. 
Tak fordi du hjælper med dette vigtige arbejde.

VPU
Kristian Vittrup.

k.vit@hotmail.com eller 30508480

© 2014 BJSpuling af gydebanker

18 September 2014

Lørdag den 20. sep. skal der spules det hårde grus af gydebankerne i Skeenbæk, så de kan blive klar til at havørrederne kommer til efteråret.
Mødested er hos Søren Pedersen, Sønderbro 1 i bindslev kl. 9.
Så mød op og hjælp vores havørreder  

© 2014 BJUggerby Å Cup 2014

14 September 2014

© 2014 BJOBS OBS Ny dato for udlægning af gydebanker

10 September 2014

Udlægning af gydebanker er udsat en uge pga. høsten
Lørdag den 6 sep. skal der igen laves nye gydebanker til gavn for os alle.
Mødested er Sønderbro 1 kl. 09.00 i Bindslev. Der startes med en kop kaffe og et rundstykke. Til middag serveres der pølser og en øl. wink 
Kom og vær med til en hyggelig dag.

Tilmeldning senest fredag den 5 sep.. til Morten Kortegård på 
Tlf. 22 36 58 72

© 2014 BJForeningsarbejde, hvorfor det

30 June 2014

Da min yngste søn startede til fodbold i min gamle klub var jeg dernede. Inden jeg var kommet op fra træningsbanen var jeg blevet spurgt 2 gange om jeg ikke skulle til at være træner, nu da min søn var startet med at spille fodbold. Det hørte jeg så på nogen gange, og blev sgu lidt irriteret over det.
læs resten KLIK HER

© 2014 BJJuniornyt

15 June 2014

Hej Venner
Tiden løber og da Sankthansaften falder på en Mandag, er sidste klubaften Mandag den 16 Juni. 
Vi er inviteret ud til Kennehts far ved liverÅ, hvor vi skal hygge med grillpølser, fiskeri og udvekslling af planer for sommerens vilde fangster smiley
Vi mødes ved klubben kl. 18.30 og er hjemme igen ca. kl. 21.15 
Su. til Sten senest Søndag.

MEN husk!! vi skal til 2. NM. den 22 juni i Dvergtved fiskpark hvor vi skal fiske karper (husk majs er godt ;-) )  
Vi kører fra klubben kl. 8.00 og er hjemme ca. kl. 16.00. 

Juniorklubben starter op igen den 1. september kl. 19 i klubben og allerede den 7 september har vi 3. NM. Så vær med fra starten.

Vi ser frem til de sidste arrangementer inden ferien, og ønsker alle SFHOer en rigtig god og fiskeri sommer

Tim, Sten og Torben.
Junior afd. 

© 2014 BJYngeludsætning

18 May 2014

Tirsdag den 20 Maj sættes der yngel ud.
Mødested er Sindal Station kl. 16.30
Tak til jer som har givet tilsagn om at hjælpe, men vi kam godt burge flere.
Send en mail på: k.vit@hotmail.com eller en sms 30 50 84 80 

Kristian Vittrup
VPU

© 2014 BJIndberetning af fisk

11 May 2014

Alle målsfisk fanget i SFHO´s fiskevande, Uggerby Aa, Varbro Aa og Guldager Sø skal inden for 5 dage indberettes via foreningens hjemmeside på www.uggerbyaa.dk
Det overordnede formål med indberetningen er dels for at visualisere og synliggøre fangsterne i vore fiskevande og dels skaffe foreningen værdifuldt statistisk materiale fremadrettet.

Undladelser heraf kan medføre eksklusioner af foreningen.
 Bestyrelsen SFHO.
 

© 2014 hkaMaj Springer

09 May 2014

Så er de i åen igen, sidste dages nedbør har trukket fisk ind i åen igen, se bare fisken som Poul Ledet fangede i den nedre del af åen idag 66 cm blank skønhed.

Så det er bare at komme afsted de er derude…

© 2014 hkaUdsætning af Smolt

13 April 2014

VPU satte Onsdag den 9 April  26000 smolt ud i Uggerby Å i samarbejde med Dambruger Peter Holm. Ligeledes blev der udsat 2000 i hhv Kjul og Tversted Å.
 
Den 30. April udsættes 1. års fisk.

Tirsdag den 20. Maj er det den store yngeludsætning. 
VPU har brug for din hjælp. mødsted er Sindal station kl. 16.30. Det tager ca. 1 time. 
Kontakt Kristian Vittrup på  30 50 84 80. 

VPU, Kristian Vittrup

© 2014 BJJuniorklubben

11 April 2014

Tak til drengene hos Brasholt, som har foræret Juniorklubben et rack. 
 Efter lidt tilpasning og dekoration bruges det til casting og reservestænger.  
Som fotoet viser er der plads til flere  Hvis du kender en ung, som kunne tænke sig at prøve kræfter med lystfiskeri, så kontakt Junior afd.

© 2014 BJAfslutning på Fluebindingskursus

10 April 2014

Lørdag den 5 April skulle de fluer som er blevet bundet i løbet af vinteren testes.
Det var aftalt at mødes ved fisketrappen, hvor dagen startede med kaffe og rundstykker.
Snakken gik livligt på hvor der skulle fiskes og med hvilken flue. Kaffen blev hutigt indtaget, termometeret viste kun 4 garder. 
Kl. 13 blev dages fangster snakket godt igennem i Bechs skur, til en kop kaffe og et stykke kage. 
Stor tak til Jens "Tømmeren" Nielsen for et godt kursus forløb som kan varmt anbefaledes Flere billeder KLIK HER 

© 2014 BJBilligt sluppet.

05 April 2014

Sidste weeekends "gylleudslip" viste sig at være forrådnet overflade vand. Der har ikke været nogen skade at spore i Bovbæk. 
Miljøvagten roser de lystfiskere, som hurtigt alamerede beredskabet. 
Læs artiklen fra Nordjyske KLIK HER 

© 2014 BJGylleudslip i Uggerby Å

28 March 2014

Der er forkommet et Gylleudslip i Bovsbækken som har udløb i Uggerby Å
Alle forholdsregler er taget,  resten af dagen i går Lørdag d. 22-03-2014 arbejede Hjørring konmunes miliøvagt, med at tage vandprøver både af Bovsbækken og Uggerby Å.
SFHO opfordere alle medlemmer til at være ekstra opmærksom i området, og melde til hvis der opserveres noget udsædvanligt. 

Se artiklen fra Skipperposten KLIK HER. 
se artiklen fra Nordjyske  KLIK HER.

© 2014 BJFin sæsonstart for Juniorene

23 March 2014

Til trods for en blæsende vejrudsigt. så var der både god stemming, pølser og fisk, da Juniorene havde sæssonstart igår søndag d. 16/3-14. 
Læs mere her.
S
e flere billeder her 

© 2014 BJGydebanker

17 March 2014

Weekenden 7-9/3-2014 har der igen været gang i etablering af flere gydebanker. Denne gang var det Vangen-og Mogensbæk som stod for skud.
Se bedretning fra Peter Stiller. Klik HER.
Skipper posten kikkede også fordi, læs artiklen Klik HER 
S
e flere billeder klik her

© 2014 BJLovende start for Uggerby Å

11 March 2014

Sæsonen 2014 er kommet rigtig godt fra start. Der er allerede indrapporteret over 50 % af de samlede antal fangster i 2013. Det er super flot.
Viste du at, hvis du klikker på "navn" ovre i fangstrapporten så ændre den sig så du får navnene i alfabetisk orden. Lidt sjovere er det måske at klikke på "cm." eller "kg."  så deler den fangsterne ind efter størrelse.
Så det er bare med at komme afsted, der er alle mulige gode grunde til en tur til åen.

© 2014 BJJuniorklub opstart.

05 March 2014

Den 16. januar er en af mange mærkedage i lystfiskerens kalender, men mon ikke den 24. februar var mindst lige så vigtig, hvis man er junior eller juniorleder i SFHO
De kom godt igang, skønt og se at de "gamle" holder ved endnu. Igen i år er der kommet en ny mand på holdet. 
Først blev der lagt en slagplan for årets Nordjysk Mesterskab for Juniorhold (NM). Derefter var der mulighed for at komme med ønsker, alt efter drømme og planer  til den nye sæson såvel både i klubben og for fællesturerne.
Efterfølgende gik alle igang med div. grejfremstilling.
Mandag er fast klubaften fra kl. 19.00 til 21.00 i Klubhuset. Men fra den 19. maj til den 16. Juni afholdes klubaftenerne ved Guldager Sø, så derfor udvides "åbningstiden" .  Mødetiden er stadig kl. 19.00 ved klubhuset og hjemkomst kl. 21.30. Se flere billeder under "Billeder" 

© 2014 BJGeneralforsamlingen 2014

25 February 2014

Mandag den 10 Februar 2014 blev årets generalforsamling afholdt på Godthåb, der var ca. 50 fremmødte.
Efter velkomsten afgav SFHOs formand Henrik Kassow Andersen sin beretning. Heri takkede han de mange frivillige for deres store arbejde for SFHO, men samtidigt kom han også med en opfordring til, at endnu flere vil melde sig til SFHOs kommende aktiviter.
Jørgen Bech fik tildelt æremedllemskab for 25 års uafbrudt arbejde i bestyrelsen for SFHO og blev samtidigt indstillet til Sportsfiskerforbundets æresdolk.
Henrik afsluttede sin beretning med at der blev afholdt 1 minuts stilhed for tabet af æresmedlem Frank Balleby.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Martin Sort Mikkelsen modtog vandrepokalen og en Erindringsdolk for Årets Havørred, 6,1 kg/ 83 cm. 


Jørgen Bech hyldes for 25 års uafbrudt bestyrelsesarbejde.Martin Sort Mikkelsen modtager pokalen for årets Havørred.

© 2014Generalforsamling

06 February 2014

© 2014 hkaOpstart af rugekasse projekt i Uggerby Aa´s vandsystem

05 February 2014

Hvis du i de næste måneder kommer forbi eller ser en mærkelig grøn kasse der flyder rundt i nogle Uggerby Aa´s  tilløbsbække har det en helt naturlig forklaring, vi har indledt et samarbejde med Aalborg Universitet med et rugekasse forsøg – I første omgang er de opstillet 5 steder i henholdsvis Vangen bæk, Mogensbæk samt Hejselbæk, der er ca 500 stk Uggerby Aa øjenæg fra efterårets elfiskeri i hver bakke som vi håber klækker her i løbet af foråret hvis alt går vel, det bliver ihvertfald spændende at følge.

Tak til Emil Fuglesang og Søren Pedersen for deres indsats i forbindelse med dette projekt som de har arbejdet på at få op at stå i lang tid, sikker på at Søren som er udnævnt til "Rugefar" nok skal passe på de små nye som om det var hans egne de næste måneder.Billeder er fra opstillingen af disse rugekasser tidligere idag.© 2014 hka16 Januar sæson start Uggerby Aa

22 January 2014

Så blev det endelig 16 januar og en ny og forhåbentlig god fiske sæson, står for døren.

Omkring 20 lystfiskere, trodsede det dårlige vej og nød de varme nystegte pølser ved bålet.
 
Enkelte fangstrapporter, heraf en grøndlænder, på 40 cm fanget af Carl Hansen, Hjørring. Fisken blev nænsomt genudsat igen.
Alt ialt, en rigtig hyggelig premiere dag ved Uggerby å.
 

© 2014 hkaFisk i trappen

19 January 2014

Modtog dette billede tildligere på efteråret, billedet er taget ved fisketrappen i Bindslev af Rune Hausager her i efteråret, dejligt at se at der trods en sløv sæson kommer fisk igennem systemet – Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer samt lodsejere en rigtig god jul samt et godt nytår.


Vi ses derude i den nye sæson…

© 2014 hkaResultat fra første Elfiske tur Uggerby A

29 October 2013

Så fik vi overstået Elfiskeriet i Uggerby å, desværre må vi for første gang i 15 år afsted afsted igen da de elfiskede fisk ikke giver nok til at sikre den fremtidig avl af Uggerby Å fisk.

Nedenstående er resultatet af søndagen strabadser, alle fisk er go behold hos dambruger Peter Holm, Nibe og vi forventer at der vil blive foretaget strygning af nogle af fiskene meget snart.
Selvom resultatet ikke var helt som forventet blev dagens arbejde udført af alle til UG og vi i SFHO vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til alle fremmødte hjælpere i forbindelse med afviklingen af elfiskeriet.

Næste tur bliver den 10 nov og denne gang elfisker vi hele vejen fra Elværket til Skagensvej i Uggerby, derfor må du påregne at afsætte hele dagen til at hjælpe til.


Tilmelding til Kristian Vittrup 30508480 eller på mail  k.vit@hotmail.com

© 2013 hkaElfiskeri

28 October 2013

Elfiskeri Uggerby Å / 27.10.13. og 10.11.13.
Årets første elfisketur løber af stablen søndag den 27.10.13. Vi har brug for medlemmernes hjælp til at sikre avlsfisk til fremtidige udsætninger.Søndag den 27.10.13. starter vi i Mosbjerg kl.07.30. Aftal venligst indbyrdes at få sat biler af ved Terkels bro.
Søndag 10.11.13. er reserveret til endnu en tur, såfremt det er nødvendigt for at sikre nok avlsfisk.

Vær opmærksom på at der evt startes andet sted end Mosbjerg hvis det skønnes formålstjenstligt.
Orientering om dette via Uggerbyaa.dk og Facebook 

Tilmelding til Kristian Vittrup tef. 30508480 eller på mail k.vit@hotmail.com du kan også kontakte Kristian via 
Facebook. 
Tak for at du giver en hånd med. 
Venlig hilsen
VPU/Kristian Vittrup

© 2013 hkaGuldager Sø

20 October 2013

Siden en uheldig episode med et haveri på en flydering tidligere i sommers har Guldager Sø været spærret for brug af flydering samt pontonbåde.Vi har nu igen åbnet op for dette fiskeri på søen, det skal dog understreges at det stadig er totalt forbudt at bedrive fiskeri fra enten flyderingen eller pontonbåden uden man er udstyret med en CE godkendt redningsvest.

Ligeledes gør vi opmærksom at alt færsel og sejlads på søen er på eget ansvar og risiko og at foreningen ikke kan drages til ansvar hvis der skulle ske en ulykke i forbindelse fiskeri fra sådan et fartøj på søen.

Så pas på jer selv derude…

© 2013 hkaAnsøgning

16 October 2013

ANSØGNING…..Webmaster SFHO


Er du allerede aktiv medlem af SFHO og kunne du godt tænke dig at hjælpe foreningen endnu mere eller ønsker du at bidrage til fællesskabet i SFHO har vi et rigtigt spændende job til dig.


Vi søger en webmaster til vores hjemmeside samt adminstrator til vores facebook side, vi forventer at du vil holde hjemmesiden/webbutikken www.uggerbyaa.dk samt www.uggerbyaashop.dk opdateret, ydermere bliver det dit ansvar at holde vores facebook side opdateret med aktuelt stof løbende henover året, du skal forvente at bruge et par timer om ugen i gennemsnit på dette arbejde.


Du vil komme til at arbejde tæt sammen med bestyrelsen og der må påregnes deltagelse i ca. 4 bestyrelsesmøde om året for på den måde kan kunne komme tæt på hvad der sker internt i foreningen, for selvfølgelig at kunne formidle foreningens budskaber ud til vores medlemmer på bedst mulige måde


Grunden til dette er at vi ønsker at komme mere bredt ud til vores medlemmer og derfor ønsker en webmaster der ikke er medlem af bestyrelsen til at holde styr på disse medier som er utrolig vigtig for os som forening fremadrettet.


Vi sørger selvfølgelig for god oplæring i forbindelse med alle 3 medier så vi er sikre på at det kommer til at fungere både for dig og SFHO i fremtiden.


Venligst send ansøgning inden den 1 dec til


kassow@me.com

© 2013 hkaUlovlige garn

15 October 2013

Vores nabo forening ved Liver Aa som tidligere har haft problemer med tyvfiskere ved udløbet af Liver Aa har igen problemer med tyvfiskeri med garn ved deres udløb af åen, derfor vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at holde et ekstra øje på hvad der sker i og omkring udløbet af Uggerby Å på Uggerby strand, det er nærliggende at tro at dette desværre også foregår ved Uggerby Å´s udløb da det gerne er de samme personer der bedriver disse ulovligheder.Hvis der observeres ulovlige garn i fredningssonen eller direkte i udløbet af Uggerby Å bedes i kontakte en af os i bestyrelsen så skal vi sørge for at tage kontakt til fiskerikontrollen omgående.

© 2013 hkaKom nu afsted til Åen

10 October 2013

Ville bare lige huske jer alle på at de findes altså derude…og kun derude, ikke hjemme på sofaen eller bag skærmen – Kom nu afsted.


Knæk og Bræk;^)


© 2013 hkaUggerby Å Cup 2013

26 September 2013

© 2013 hkaHøj vandstand

14 August 2013

Bare lige et lille billede taget af medlem Allan Jensen efter vi fik godt og vel 70 mm regn på under 12 timer i sidste uge.

© 2013 hkaFlot vandløb i forfald, men det kan reddes...

21 May 2013

Lad mig sige det med det samme, jeg troede jeg havde set alt, men det som Jonas og jeg oplevede idag ved gennemgang af Bovbækken som er nr 2 bæk nedtrøms hovedvej broen i Uggerby er et stort vildnis af træer og rødder der flere steder spærrede totalt bækkens løb og er til dato det værste jeg endnu har oplevet i en gydebæk i Uggerby Aa systemet.

I forbindelse med at vi har lavet en ny handlingsplan i SFHO som i store grove træk går ud på at vi gerne i 2020 skal have en af Danmark absolut bedste havørred åer i Vendsyssel og for at nå dette er et af de første skridt på vejen at få gennemgået tilløbsbækkene et af gangen for at vurdere hvad der skal gøres/kan gøres for at optimere forholdene for gydning i pågældende tilløb/bæk. Første station der fik en gennemgang var som sagt Bovbækken tidligere idag.Vi startede helt nede ved hoved løbet og begynte vores tur op af åen, det var faktisk meningen at vi skulle gennemgå hele vandløbet, men det viste sig snart at der ligger et kæmpearbejde bare på de nederste 500-600 meter af bovbækken.Som sagt tidligere og som i kan se på ovenstående og nedenstående fotos ligger  der et kæmpe arbejde i bare på oprydningen af grene/træer der ligger i og omkring bækken nogen steder så tæt at det er umuligt for vandrende fisk at trække op i bæk – Så derfor hvis vi skal være sikre på at fiskene kan nå ind til de fine gydebanker der ligger i den nederste del af åen og her har vi brug for din hjælp.

Der findes utroligt flotte partier i den nederste del af Bovbækken med fine gydebanker problemet er bare at havørreden ikke har en chance for at nå derop. Jonas som har fået til opgave at holde opsyn med Bovbækken har brug for din hjælp så derfor kontakt ham venligst på telefon hvis du ønsker at være med til vores havørreder igen kan nå op til de fine gydebanker der tros alt findes i BovbækkenNedenstående billede af Jonas Simonsen som har fået til opgave at stå for oprensningen af i første omgang de nederste 500-600 meter af Bovbækken – I baggrunden på billedet bag Jonas er en af de mange gydebanker i Bovbækken der skal renses/luftes inden efterårets gyde træk af havørred  starter igen.

Hvis du ønsker at hjælpe til i Bovbækken kontakt da venligst  Jonas på telefon. 3158 4931 eller på mail. jonas.simonsen@live.dkØnsker du at donere en sum penge til foreningen til hjælp for dette dette projekt kan du gå ind på www.uggerbyaashop.dk for at lave en donation til gavn for åen og dens fisk.

Vi vil ydermere starte lignende restaurerings projekter op i både Ransbækken samt Vangen bæk i nærmeste fremtid, så vi får brug for så mange folk der ønsker at hjælpe os som overhovedet muligt.
 
På forhånd tak for din tilmelding.

© 2013 hkaOpstart af 2020 plan

16 May 2013

Hej Allesammen

Vi skal nu endelig igang med den del af vores 2020 plan som omhandler etablering og genetablering af gydebanker i Uggerby Aa systemet. Derfor vil jeg gerne indkalde alle der er interesseret i dette til et opstartsmøde i foreningens lokaler på Kochsvej, Hjørring den 2 maj kl.19.00
VI kommer til rent teknisk at starte i de tilløbs bække neden for de to store opstemninger/forhindringer da det vil være det absolut smarteste at gøre da udtrækket af fisk fra disse vandløb så ikke bliver bremset op af opstemningerne ved Mosbjerg dambrug samt Elværket i Bindslev, disse erfaringer kommer fra det store "Havørred Fyn" projekt som vi har studeret nøje, vi vil selvfølgelig bruge disse gode råd så godt det er muligt så vi kan komme så godt fra start som muligt i Uggerby Aa systemet

Da jeg allerede ved at vi kommer til at kæmpe en kamp for at få de nødvendige midler til rådighed rent økonomisk vil jeg gerne opfordre alle medlemmer og lodsejere som har havesten/marksten af alle størrelser liggende til at kontakte os da vi utroligt gerne vil bruge disse til skjul for yngle og mindre fisk på selve gydebanken når først den er etableret.

 Alle er velkomnmen – Vel mødt

© 2013 hkaKysttur med Juniorafdelingen til Egholm

03 May 2013

Søndag den 14 april var der juniortur til øen Egholm i Limfjorden. Det er årets første tur. Drengene har "plaget" længe, men det har været for koldt og en tur til Uggerby å sidst i marts måtte aflyses. Men nu er foråret her med fint vejr;^)) De sidste nætter før turen har ovenikøbet været frostfrie. De havde endda lovet vind af sydlig herkomst, så timingen var i orden.


 
Vel ankommet med morgenfærgen som de første på pladsen, optog vi 11 mand hele langsiden, nu var  det farligt at være havørred.


 
Vi måtte trækkes med en frisk østenvind,men alle gik på med krum hals,og sidst på dagen havde 10-12 havørreder været på land, med et par virkelig fine imellem og ligeså mange var mistet.


 
Det blev regnvejr den sidste time, men alligevel måtte vi nærmest true knægtene til at pakke sammen hvis vi skulle nå færgen kl.16.00 - Skønt med sådan en tur hvor alle nød det.
Hilsen juniorafd *:) glad
Steen

© 2013Generalforsamling 2012

02 April 2013

© 2013 hkaDatalog mærkning af havørreder fra Uggerby Å

13 January 2013

Vi må indrømme at vi har været "lidt" misundelige, men vi har også med stor glæde set at det er lykkedes Liver Å foreningen at få et spændende mærkningsprojekt om havørreders vandringer op at stå her i Vendsyssel.


Vi har ikke været forvænnet med at der har været den store interesse i "vores" vandløb heroppe i det nordlige mørke Jylland fra myndighernes side, derfor har det været meget glædeligt, samt ekstremt spændende at følge det projekt som Liver Å foreningen har sat i gang tidligere i år sammen med en spansk forsker, Diego Del Villar, DTU med Emil Fulgsang fra Lystfiskerforeningen Vrå og omegn som primus motor på dette projekt


At vi så af forskeren hos DTU og Liver å foreningen er blevet inviteret indenfor så denne forskning i fremtiden også kommer til at omhandle Uggerby Å fisk er vi selvfølgelig meget taknemmelige overfor og vi skylder Diego Del Villar – Emil Fulgsang samt vores dambruger Peter Holm en stor tak for dette.

Kort fortalt vil der i vores fisk når de er strøget efter elfiskeri blive indopereret først en micro chip samt derefter selve senderen (datalog) der måler bla. vandtemp – vanddybe samt finde/fangststed af selve dataloggeren. dvs at vi kan følge hvor vores havørreder bevæger sig under sin søgen på føde samt hvor stor tilvæksten er på hvert enkelt individ – Micro chippen skal bruges til hurtigt at konstatere om en evt elfisket fisk under næste år´s elfiskeri indeholder en datalog sender.Vi har i Uggerby Å fået indsat 10 stk dataloggere fordelt på 2 hanfisk samt 8 hunfisk, grunden til at vi ikke fik sat flere ind i de mange fisk vi elfiskede i år var at aftalen først kom i stand efter at den første (og største) portion af vores fisk var strøget og allerede sat tilbage i deres rette element igen, derfor var det kun de sidste fisk der var tilbage i dambruget hos Peter Holm som endnu ikke var strøget som kunne bruges.

Se nedenstående lille video ved at klikke på billedet om hvordan mærkningen med datalog foregår.

Ovenstående kan i se hvilke fisk der er mærket samt hvor store de var på mærkningstidspunktet, det bliver spændende at se tilvæksten på fiskene når de forhåbentligvis returnere til åen igen.

Der er dog allerede til næste år aftalt at vi sætter de dataloggere ind i de fisk der er brug for i forhold til Diego Del Villars undersøgelse, noget vi selvfølgelig ser frem til med som spændning og vi gælder os allerede til at få de første tilbagemeldinger på de havørreder der allerede nu er tilbage i åen med en datalogger i maven.

Hvis en af jer medlemmer næste sommer eller efterår skulle være så heldige støde på en af de fisk med en datalogger i maven, eller for den sags skyld finder en datalogger som enten flyder i åen eller langs kysten er i meget velkomne til at kontakte en os i bestyrelsen så skal vi nok formidle kontakten til rette vedkommende i DTU – Der er desuden en fangst/findeløn løn som bliver udbetalt fra DTU når dataloggeren returnes til dem med al relvante fangstdata på fisken.


VIGTIGT..!!!
Lige en ting, alle fisk som har fået indsat en datalog sender er blevet fedtfinnklippet, så derfor er det meget vigtigt at understrege at bliver en af disse fanget i foråret under fiskeri i Uggerby Å vil vi meget gerne at disse fisk bliver nænsomt genudsat da vi ellers vil gå glip af den vitale information som en  tilbagevendende fisk vil kunne gi - På forhånd mange tak for hjælpen.

© 2013 hkaFoto´s fra den netop overståede sæson...

08 January 2013

Sæsonen 2012 er slut,og tilbage er minderne om store og små oplevelser fra året der svandt.
Heldigvis er nogle af øjeblikkene fanget af kameraet,og kan lune lidt mens vi kæmper os igennem vinteren og drømmer om en ny sæson fyldt med nye oplevelser og løwnhistorier
ved fiskevandet………Som f.eks disse:

 
"Hvem sagde det kun er tobenede der kan forelske sig i havørreder"          

 
"eller fisken der ikke ville fotograferes inden den skulle ud igen"
 
Har du fotos af stort eller småt,og har du lyst til at dele dem med os andre tovlige fiskere
så send dem til formanden,så han kan ligge dem ind under vores galleri……….
(der er al for få fisk derinde)
Hilsen Steen

© 2013 hkaKolde fact´s fra sidste weekends elfiskeri

20 December 2012

Her er lidt info fra sidste uge´s elfiskeri ikke det bedste resultat vi har haft, men dog tåleligt når man tænker på antal af fisk vi har set i åen indeværende sæson. Jeg har hørt fra vores dambruger Peter Holm at alle vores fisk fra Uggerby Å i dambruget er i tip top form og vil blive strøget for mælk og rogn i løbet af de næste par uger.

Fra disse fisk er der nok til at opfylde udsætningsplanen for Uggerby Å næste år – Vi har dog vurderet at tage en tur mere med elfiskeudstyret lørdag den 17 nov. for at være sikker på at have rogn nok til at sætte erstatningsfisk fisk ud i 2014 disse "ekstra" fisk udsættes for de penge som vi fik tilkendt i erstatning i forbindelse med forureningssagen tilbage i  juli 2010.

Fiskene som skal bruges til "ekstra" udsætning i 2013 (store) som er udover udsætningsplanen er allerede sikret da vi var så forudseende at udtage en større mængde rogn under sidste år´s elfiskeri til samme formål.

© 2012 hkaEn mere..!

25 November 2012

Så kom der en mere stor havørred over 8 kg fra Uggerby Å, denne gang er det Niels G Andersen, Tornby der har haft heldet med sig og har fanget en flot fisk på hele 8,54 kg –  90 cm på flue nedstrøms Elværket.

Håber at vi kunne være så heldige at Niels har taget et foto af fisken så vi alle kan få set den flotte fisk, jeg skal få et evt foto uploaded så hurtigt at jeg får det fra Niels.

Hvis man kigger på vores fangstrapport tyder det på at der er kommet gang i åen, der er indrapoorteret fisk hver dag siden den 10 okt lige med undtagelse af en enkelt dag, det må siges at være godkendt.!

Det bliver spændende at se hvad årets elfiskeriet i Uggerby Å afslører i morgen, vi starter som sædvanligt kl 07.30 ved Mosbjerg dambrug.

© 2012 hkaSom lovet...

21 November 2012

Hermed som lovet foto af Niels Gerner´s store havørred på 8,54 kg – 90 cm fra Uggerby Å i lørdags – Dejligt at se at vore medlemmer stadig kan fange store fisk i åen selvom vores elfiskeri i weekenden gik lidt sløvt.

© 2012 hkaNu rykker åen...

11 November 2012

Så er det ved at være tiden hvis i skal nå at fravriste åen en af de store fisk der er derude, lige nu er der perfekte forhold til at komme i kontakt med fisk i åen – Udover de fisk som er fanget i den sidste uges tid har jeg kendskab til 6 stk flotte fisk som endnu ikke er tilmeldt vores fangsrapport endnu, den største en kæmpe i underkanten af de 9 kilo fanget oppe i åen i lørdags (Jeg så selv et billede af fisken tidligere idag)Jeg håber og tror at fiskene bliver tilmeldt og at det bare er "forglemmelse" at de ikke er registeret via hjemmesiden endnu, husk nu hvor store problemer vi havde med at bevise at der faktisk var fisk i åen da den store forurening ramte sidst, hvis vi har en opdateret fangstrapport er det noget nemmere.

Så en stor opfordring til jer alle at hvis i fanger en fisk her de sidste dage så gør os den store tjeneste at få den tilmeldt på siden også selvom at fisken er fanget i sommers eller i foråret og i ikke endnu har tilmeldt fisken så få det gjort, alle fisk tæller i en sådan statestik og i drømmer ikke hvor vigtige de data er som vi får ind fra jer.!

© 2012 hkaÅret´s største indtil nu.

11 November 2012

Som lovet et billede af den store havørred som blev fanget i Uggerby Å forleden.Rune Hausager med sin store fisk som blev kontrol vejet til 8,75 kg og 93 cm. Indtil videre årets største og med en go chance for at løbe af som året´s pokalfisk i SFHO

© 2012 hkaUggerby Å Cup 2012

14 October 2012

Nu er det snart tid for vores årlige fiskekonkurrence ved Uggerby Å , vi ser frem til nogle hyggelige dage i selskab med både nye og gamle bekendte, vi ses i weekenden.

Se mere her på siden de nærmeste dage for program for weekenden´s fiskekonkurrence.

© 2012 hkaHold fokus

28 September 2012

Vi vil gerne at vi sammen i SFHO kan holde lidt øje med hvad der sker ved uløbet af Uggerby Aa. Vi har i øjeblikket på fornemmelsen at der foregår ulovligt garnfiskeri i og ved udløbet af åen på Uggerby strand.

Garnene bliver typisk sat i det sidste lys om aftenen og røgtes så igen lige når det bliver lyst, så hvis i er ved åen for at fiske alligevel og vil hjælpe foreningen med at holde opsyn ved åen ville det være en stor hjælp for os alle i SFHO – Vi vil i de nærmeste dage tage de nødvendige skridt til at genoprette vores garnpatrujler for at vi bedre kan kontrollerer hvad der sker på Kjul, Uggerby og Tversted strand samt ved Uggerby Å´s udløb 

Kontakt endelig en af os hvis i ser noget mistænkeligt derude. Husk, rør endelig ikke ved noget da selvtægt er ulovligt. Ring hellere til en af os i bestyrelsen og vi sørger for den nødvendige kontakt til Fiskerikontrol og Politi.

© 2012 hkaGarn i Uggerby Å - Skal vi finde os i det?

21 September 2012

Nej selvfølgelig skal vi ikke det!

Der er observeret garn sat i åen nedstrøms Sindal, garnene var sat på en sådan måde at det udelukker amatører, det var så snedig sat at garnet lige nøjagtigt var trukket nogle få centimeter under overfladen, derfor giver det anledning til at tro at det ikke var første gang at disse tyvfiskere har sat garn i åen.Hvis i på jeres fisketurer støder på et sådant garn så ring til en af os i bestyrelsen omgående så skal vi sørge for at tage den nødvendige kontakt med fiskerikontrollen.

© 2012 hkaNyt fra VPU

16 August 2012

Yngeludsætning i Uggerby –og Varbro Å
Onsdag den 23 maj blev der udsat ca. 30 000 stk havørredyngel i Uggerby –og Varbro Å.

Dambruger Peter Holm har inden jul sidste år strøget moderfiskene fra efterårets el-fiskeri, og efter udklægning i hans bassiner i Nibe, er de nu udsat på knap 100 forskellige stationer i tilløbsbækkene til de respektive vandløbssystemer. Mængden og lokaliteterne for udsætningen følger den af DTU/AQUA udarbejdede udsætningsplan.

Kommende udsætninger i Uggerby Å bliver en tilsvarende mængde åleyngel,  der udsættes i hovedløbet i begyndelsen af juli.  Sidst i september udsættes halvårs havørreder.

Tak til de medlemmer der beredvilligt stiller op for at hjælpe til med at få de mange portioner fisk bragt ud.
Med Henrik Kassows opfordring fra formandsberetningen i forbindelse med generalforsamlingen i februar in mente, er det dejligt, og helt nødvendigt, at medlemmerne stiller op og giver en hånd med ved den slags arbejdsopgaver .
                       
En særlig tak til Gert Møller, der efter en årrække at have koordineret udsætningerne, har valgt at stoppe.
                      
Kristian Vittrup, VPU

© 2012 hkaÅl tilbage i åen..!

16 August 2012

Stegte ål med stuvede kartofler
…. måske ikke endnu, men vi gør hvad vi kan
 
Som led i den Europæiske ålegenopretningsplan, har VPU i den sidste uge af juli, udsat 40 000 stk åleyngel i Uggerby Å

Ålene er fordelt i hovedløbet fra Ilbro til Uggerby.

Udsætningen er foretaget i henhold til de udarbejdede udsætningsplaner for ål i ferske vandløb.
Fiskeplejens åleudsætninger er financieret med 50 % tilskud fra den Europæiske Fiskerifond og 50 % fiskeplejemidler.
Der udsættes i 2012 ialt 1 534 100 stk.sætteål i Danmark, fordelt med 250 00 i marine mijøer, 644 100 i søer og 640 000 i vandløb.
 
Ålene leveres  af RDS Aquaculture i Hanstholm. De ankommer i termokasser nedkølet til ca. 8 grader og vejer 3,5 gram i gennemsnit.
 
Man kan sikkert ikke finde opskrifter på stegte ål, men på DTU Aqua´s og Fiskeridirektoratets hjemmesider, kan der findes detaljerede
oversigter over i hvilke vandløb og marine miljøer ålene er udsat, og også mere om den Nationale –og Europæiske ålegenopretningsplan.
 
Kristian Vittrup, VPU

© 2012 hkaNyt fra Bestyrelsen.

27 July 2012

Fredning af Suder og Sandart i Guldager Sø..!!!

Så kom maj måned med sol og varme – dejligt. Det betyder samtidig at gedderne i Guldager Sø går en usikker fremtid i møde som fredløse og at der 
i det hele taget må fiskes derude igen.

Som noget nyt har vi valgt at TOTALFREDE suder og sandart. Altså, der må der gerne fiskes på dem, men begge arter SKAL genudsættes.
Ingen af dem er særligt talrige i Guldager, derfor håber vi med denne fredning at det på sigt at det kan ændre sig til det bedre.

© 2012 hkaUggerbyaashop nu online

31 January 2012


Så blev vi klar til at gå online med sidste nye tiltag på vores hjemmeside som er www.uggerbyaashop.dk her kan du nu i ro og mag sidde hjemme og købe fiskekort til SFHO´s fiskevande, vi håber at vores webshop vil blive godt modtaget da det i fremtiden vil blive her at vores dagkort, ugekort, månedskort samt årskort til Uggerby å vil blive solgt, ligeledes har du mulighed for at købe dagkort samt årskort til Guldager Sø.Desuden vil vi i fremtiden også benytte www.uggerbyaashop til at sælge billetter til vores arrangementer i fremtiden, så hold et vågent øje med hjemmesiden/shoppen da vi i øjeblikket planlægger forskellige spændende events bl.a med nogle af Danmarks dygtigste sportsfiskere….

© 2012 hka