Kalender

Aktiviteter 2017
7 Feb. Generalforsamling 19:30 -
15 Feb. Grejauktion 19:00 - 21:30
7 Maj. Geddekonk. 05:00 - 14:00
8-10 Sep. Uggerby Å Cup.  
8 Okt. Geddekonk. 07:00 - 15:00
22 Nov. Banko. 19:00 - 21:30

Grejauktion

08 February 2017

Grejauktion

Kochsvej 14

9800 Hjørring

Onsdag den 15. februar

Kl. 19.00

Døren åbnes kl. 18.00


Alt kan sælges

Til sælgere: kom i god tid

Aktivitetsudvalget

 

© 2017 JBWebshop

02 February 2017

Webshop

Vi gør opmærksom på, at vores Webshop fungerer igen

p.b.v.
Karsten Jakobsen
fmd.

© 2017Generalforsamling

16 January 2017

Generalforsamling
—————0——————


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn

Generalforsamling afholdes på:
Specialskolen for Voksne, Vendsyssel.
Elsagervej 25, 9800 Hjørring.

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Bestyrelsen

© 2017 KJInformation fra kassereren

16 January 2017


Kontingenter


Kære medlemmer.


Godt nytår. En ny sæson står for døren og årets kontingentopkrævninger bliver inden længe opkrævet via Danmarks Sportsfiskerforbund, enten direkte fra jeres konto via BetalingsService eller ved, at I modtager et indbetalingskort i postkassen.


Der er sket flere ændringer siden sidste års opkrævninger.


Foreningens bestyrelse traf i starten af 2016 beslutning om, at kontingentsatserne til SFHO – altså dit kontingent til selve vores forening – forhøjes som følger:


Junior : forhøjes fra kr. 87,00 årligt med kr. 63,00 til kr. 150,00 årligt


Senior : forhøjes fra kr. 547,00 årligt med kr. 53,00 årligt til kr. 600,00 årligt


Pensionist : forhøjes fra kr. 320,00 årligt med kr. 80,00 årligt til kr. 400,00 årligt


Tillægget – indskud – ved nyindmeldelse slettes. Det vil sige, at der ikke for nye medlemmer, skal betales indskud.


Bestyrelsens begrundelse for ændringerne er, at foreningens kontingentsatser ikke er justeret opad i rigtig mange år og og der er behov for en ajourføring, også således at kontingentet tilnærmes andre sportsfiskerforeninger i landsdelen. Mig bekendt er vores forening stadig den billigste i Nordjylland for så vidt angår kontingentsatser.


Bestyrelsen har besluttet af slette det tidligere ”indskud” ved nyindmeldelse, som beløb sig til kr. 300,00. Dette tiltag begrundes i, at vi ofte hører, at indskuddet kan afholde folk fra at melde sig ind i vores forening. Det bliver spændende at følge om der sker en forbedring i tilgangen af medlemme på grund af det således slettede indskud.


Danmarks Sportsfisker Forbund har også på kongressen i marts 2016 besluttet at ændre på kontingent-strukturen med det formål, at gøre det mere attraktivt for unge mennesker at blive medlem af forbundet.


Kontingentet er fremover følgende:


Junior (alder 0-17 år pr. 1. januar) kr. 0,00


Ungdom (alder 18-25 år pr. 1. januar) kr. 260,00


Senior (alder 26 år og opefter pr. 1. januar) kr. 395,00


Disse kontingenter opkræves sammen med dit kontingent til SFHO.


I øvrigt kan du og nye medlemmer altid se de aktuelle kontingentsatser på vores hjemmeside www.uggerbyaa.dk (det er her du er nu) under menupunkt ”Om foreningen  Medlemskab”, her kan du og nye medlemmer se, hvorledes det foregår ved nyindmeldelse og ved ændring af bestående medlemmers oplysninger.


Jeg håber at denne information er klar og tydelig, og I er altid velkomne til at kontakte kassereren på mail til oleu@tdcadsl.dk, hvis der er spørgsmål.


Held og lykke med fiskeriet i 2017.


Med venlig hilsen


Ole Ulrich Bæk Jensen


Kasserer

© 2017 KJSe flere nyheder...
7
VSF-NYT

Besøg Uggerbyaas Facebook page
Besøg Uggerbyaa på Facebook